01-06-2020

Vanaf 1 juni 2020 tijdelijke verhoging subsidiebedragen

Verhoging landelijke energiesubsidie voor particuliere woningeigenaren: Subsidie op woningisolatie was nog nooit zo hoog.

De overheid wil dat woningeigenaren ondanks de onzekerheid van de coronacrisis stappen blijven zetten in het verduurzamen van hun woning.

Woningeigenaren kunnen al vanaf september 2019 gebruik maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis regeling. Met deze regeling kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de investeringskosten vergoed krijgen.

Verhoging bestaande energiesubsidie vanaf 1 juni 2020
De overheid heeft besloten om het percentage vanaf 1 juni tot en met 31 december 2020 te verhogen naar een vergoeding van ongeveer 30% van de investeringskosten. De vergoeding vanuit de overheid op woningisolatie is nog nooit zo hoog geweest. De overheid wil voorkomen dat mensen die voornemens hebben om hun woning te verduurzamen dit op de lange baan schuiven. Voor veel consumenten kan de verhoging van het subsidiebedrag de doorslag geven om de verduurzamingsplannen door te zetten.