18-06-2020

Verhoging subsidie isolatie bekend

Verhoging subsidie isolatie bekend

Op 18-6-2020 is het verhoogde subsidiebedrag op woningisolatie bekend geworden. In sommige gevallen is het subsidiebedrag gestegen met meer dan 50%. Deze forse verhoging van het subsidiebedrag is een duidelijk signaal van de overheid. De overheid wil namelijk met deze verhoging bereiken dat woningeigenaren ondanks de corona-crisis doorgaan met het investeren in woningisolatie. 

De subsidiebedragen worden berekend op basis van de te isoleren vierkante meters. Heeft de woningeigenaar bijvoorbeeld 50 vierkante meter te isoleren dakisolatie in combinatie met 100 vierkante meter spouwmuurisolatie? Dan kan de woningeigenaar rekenen op (50m2 x 30 euro) + (100m2 x 8 euro) = 2300 euro isolatiesubsidie.

In onderstaande tabel staan de nieuwe verhoogde subsidiebedragen per vierkante meter vermeld:

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen