Hoe plaats ik spouwmuur

isolatie?

Bel mij terug

Gratis, vrijblijvend advies

De gegevens die u hier verstrekt vallen onder ons privacy statement.

Onze voordelen
Hoe-plaats-ik-spouwmuurisolatie
 

Hoe plaats ik spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie is een relatief goedkope methode van woningisolatie die binnen een dag kan worden uitgevoerd. Uw bestaande spouwmuur wordt dan nageïsoleerd. Dit betekent dat de spouw wordt gevuld met isolatiemateriaal zoals PUR-schuim, EPS-parels of glaswol. Dit materiaal wordt via boorgaten in de voeg van uw buitenmuur de spouw ingespoten of ingeblazen. Hoewel de na-isolatie van spouwmuren er op het eerste gezicht misschien gemakkelijk uitziet, is dit geen doe-het-zelf klus. Om verzekerd te zijn van een duurzame en effectieve spouwmuurisolatie moet u dit karwei laten uitvoeren door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Zoals het door SKG-IKOB gecertificeerde Plus Isolatie. Dit isolatiebedrijf werkt met Supafil van Knauf, een kwalitatief hoogwaardige glaswol.

offerte spouwmuurisolatie

Wat is het stappenplan van spouwmuurisolatie?

Bij spouwmuurisolatie wordt globaal het volgende stappenplan gevolgd: 

  1. vooronderzoek 
  2. werkvoorbereiding 
  3. boorpatroon maken 
  4. isolatiemateriaal aanbrengen
  5. dichtvoegen van de boorgaten

Dit stappenplan is onafhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal. Hierna wordt elke stap toegelicht.

Stap 1: vooronderzoek

Bij het vooronderzoek komt uw isolatiebedrijf eerst bij u op bezoek om uw spouwmuur te inspecteren. Dit is nodig om de spouwbreedte vast te stellen en ook om na te gaan of er nog rommel in de spouw zit. Denk hierbij aan stenen, cementresten en oud isolatiemateriaal. De isolatie-experts verrichten hierbij endoscopisch onderzoek. Hierbij kijkt men via een gaatje in de voeg van uw buitenmuur met een camera in de spouw. Na dit vooronderzoek laat het isolatiebedrijf aan u weten of uw spouwmuur geschikt is voor na-isolatie en welk isolatiemateriaal hierbij het beste kan worden gebruikt.

Stap 2: werkvoorbereiding

Eén van de voordelen van spouwmuurisolatie is dat er meestal weinig voorbereidende handelingen voor nodig zijn. U hoef er alleen voor te zorgen dat de buitengevel vrij is gemaakt van spullen zoals vuilniscontainers of planten. Zorg er ook voor dat het isolatiebedrijf zijn bestelbus of vrachtwagen aan de straatkant van de gevel kan parkeren. Dit om te voorkomen dat men met de slang van het vulapparaat en andere apparatuur de straat over moet steken.

Iets meer voorbereiding is nodig wanneer de spouw eerst schoongemaakt moet worden. Denk hierbij aan het verwijderen van bestaand isolatiemateriaal of rommel in de spouw. Dit doet het isolatiebedrijf zelf. Hierbij maakt men gebruik van de boorgaten die ook nodig zijn voor de na-isolatie, zodat er geen extra gaten in uw gevel worden gemaakt.

Stap 3: boorpatroon maken

Het patroon van boorgaatjes dat nodig is om het isolatiemateriaal in de spouw te krijgen, moet aan bepaalde eisen voldoen. Het boorpatroon zorgt ervoor dat: 

  • het isolatiemateriaal met een goede spreiding in de spouw komt
  • er niet meer gaatjes in de gevel worden gemaakt dan nodig is.

De diameter van de boorgaten is afhankelijk van de diameter van de spuitmond waarmee het isolatiemateriaal in de spouw wordt gespoten of geblazen. Voor na-isolatie van een spouwmuur met PUR-schuim, dat als vloeistof in de spouw wordt gespoten, zijn boorgaten met een diameter van 16 mm nodig. Na-isolatie met glaswol, dat in de vorm van vezels in de spouw wordt geblazen, vereist boorgaten met een diameter van 18 mm. Elk boorgat komt op het kruispunt van een horizontale en verticale voeg.

Op elke vierkante meter van de te isoleren gevel komt één boorgat. Bij een diameter van 18 mm liggen de boorgaten horizontaal 900 mm uit elkaar en verticaal 700 mm. Deze afstanden zijn maximale waarden. Liggen de boorgaten verder uit elkaar dan deze voorgeschreven afstanden, dan zal de spreiding van het isolatiemateriaal in de spouw onvoldoende zijn.

offerte spouwmuurisolatie

Stap 4: Isolatiemateriaal aanbrengen

Zodra het boorpatroon klaar is, kan het isolatiemateriaal in de spouwmuur worden aangebracht. Dit materiaal is meestal PUR-schuim, EPS-parels, steenwol of glaswol.

Schuim wordt in vloeibare vorm in de spouw gespoten waarna het in de spouw uitzet en hard wordt. Daarbij vult het alle naden en kieren automatisch op. Parels en inblaaswol (steenwol of glaswol) worden onder hoge druk de spouw ingeblazen. De parels zijn onderling verlijmd, zodat ze in de spouw netjes op elkaar blijven zitten. Isolatiewol komt in lagen vezels in de spouw terecht.

Het isolatiebedrijf weet precies hoeveel isolatiemateriaal er per boorgat de spouw in moet. Op die manier ontstaat er een goed gevulde spouw met een hecht isolatiepakket zonder gaten.

In een spouwmuur vol isolatiemateriaal kan geen ventilatie plaatsvinden. Werd de spouw vóór de isolatie gebruikt om de kruipruimte te ventileren? Zo ja, dan moet er vanuit de kruipruimte een ventilatiekanaal door de spouwmuur worden aangebracht. Dit gebeurt nog voordat de spouw met isolatiemateriaal wordt gevuld. Is de ventilatiebuis eenmaal aangebracht, dan kan het isolatiemateriaal de spouw in. De ventilatie van de kruipruimte vindt daarna via het nieuwe ventilatiekanaal plaats.

Stap 5: Dichtvoegen van de boorgaten

Nadat het isolatiemateriaal in de spouw is aangebracht, worden de boorgaten weer netjes dichtgevoegd. Dit gebeurt met voegmortel in een kleur die de kleur van het oorspronkelijke cement in de gevel zo goed mogelijk benadert. Daarna is er van de na-isolatie amper nog iets te zien. Heeft u een mooie knip- of snijvoeg in uw buitenmuur? Dan brengen we ook die in de oorspronkelijke staat terug.