Spouwvervuiling verwijderen

Gratis adviesgesprek aanvragen

Spouwvervuiling verwijderen

Voordat er spouwmuurisolatie aangebracht kan worden dient de spouwmuur vrij te zijn van vervuiling. Deze spouwvervuiling bestaat voornamelijk uit puin (oude steen en cementresten). Door de aanwezigheid van spouwvervuiling kan er een koudebrug ontstaan. Een koudebrug is een contactpunt tussen de binnen en buitenmuur. Indien dit wordt aangetroffen adviseert ieder gecertificeerd isolatiebedrijf om de spouwmuur niet na te isoleren.

offerte spouwmuurisolatie

Plus Isolatie heeft de kennis en expertise in huis om de spouwmuurvervuiling te verwijderen. Hierdoor is spouwmuurisolatie ineens wel weer mogelijk voor de desbetreffende woning.

Oorzaken van spouwvervuiling

De meeste spouwvervuiling ontstaat tijdens de bouw van de woning, wanneer steen- en metselresten in de spouw vallen. Ook andere bouwmaterialen kunnen dan in de spouw terechtkomen. Maar denk ook aan granaat- en kogelinslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf ongeveer 1930 zijn in Nederland de eerste huizen met spouwmuren gebouwd. Heeft u een vooroorlogse woning met spouw in een plaats waar tijdens de oorlog hard is gevochten? Dan kunnen er dus puinresten als gevolg van munitie-inslagen in uw spouw zitten.

Resten van oud isolatiemateriaal zijn ook een vorm van spouwvervuiling. Wanneer u allemaal losse stukken isolatiemateriaal in uw spouw tegenkomt, is er geen verder onderzoek nodig om vast te stellen dat deze isolatie geen enkel doel dient. Een op veel plaatsen onderbroken, versleten, verrot of afgebrokkeld isolatiepakket in de spouw draagt niet of nauwelijks bij aan de isolatiewaarde van uw woning. Nader onderzoek kan wel nodig zijn wanneer het bestaande isolatiemateriaal in uw spouw er op het eerste gezicht nog gaaf uitziet. Plus Isolatie inspecteert dit materiaal om de volgende vragen te beantwoorden:
• voldoet de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal aan de actuele eisen?
• voldoet de staat waarin het isolatiemateriaal verkeerd nog aan de normen?

Spouwisolatievan decennia geleden heeft een veel lagere isolatiewaarde dan het isolatiemateriaal van vandaag. Ook is oude spouwisolatie meestal onvoldoende vochtwerend. Door vochtdoorslag en condensatie kan het bestaande isolatiemateriaal in uw spouw vol vocht zitten. Hierdoor verliest het materiaal zijn isolerende werking. Vochtdoorslag komt van regen die door de buitenmuur slaat. Condensatie wordt veroorzaakt door warme lucht vanuit uw woning die afkoelt op koudebruggen in de binnenmuur. U kunt dit voorkomen door uw woning voldoende te ventileren en de binnenmuren goed te onderhouden.

De nadelige effecten van spouwvervuiling

Rommel en vuil in de spouw maken het onmogelijk om de spouw strak en volledig te isoleren. Hierdoor ontstaan er energielekken, koudebruggen en vochtplekken in uw spouw. Het geval hiervan is dat de spouwisolatie onvoldoende isoleert en het isolatiemateriaal in uw spouw gaat schimmelen of rotten.

Koudebruggen
Een koudebrug is een zwakke plek in de spouwmuurisolatie. Meestal ontstaat een koudebrug op een plek in de spouw waar de isolatie ontbreekt. Het ontstaan van zo’n plek met een koudebrug kan een direct gevolg van spouwvervuiling zijn. Denk bijvoorbeeld aan een cementbaard of speciebaard. Dat is een uitstekend stuk metselspecie in de spouw dat tijdens het metselen is ontstaan. Wanneer zo’n cementbaard later afbreekt, kan dit afgebroken stuk cement samen met andere stukken een koudebrug in de spouw vormen. De koudebrug verbindt de binnenmuur van de spouw met de buitenmuur. Via dit contactpunt kan vocht van de ene naar de andere muur kruipen. Het vocht condenseert op het koudste punt van de brug of op de koudste muur.

offerte spouwmuurisolatie

Voorkom contact tussen binnen- en buitenmuur
Het is belangrijk dat beide muren van uw spouw nergens contact met elkaar maken. Het vochtwerend isolatiemateriaal zorgt er dan voor dat er geen vocht in de spouw of op de muur kan neerslaan. Maar ook zonder isolatiemateriaal zorgt uw spouw ervoor dat het vocht niet in de muren kan kruipen, mits de muren nergens contact met elkaar maken en de spouw goed wordt geventileerd. Het schoonmaken van uw spouw is dus ook nuttig wanneer u niet voor na-isolatie kiest.

Werkwijze bij verwijdering spouwvervuiling

Plus Isolatie gaat bij het verwijderen van spouwvervuiling zorgvuldig en methodisch te werk. We passen hierbij het volgende stappenplan toe:
1. endoscopisch onderzoek van de spouw
2. toegang maken in de spouwmuur
3. schoonmaken van de spouw
4. toegang in de spouwmuur afdichten.

Hierna lichten we elke stap kort toe.

Endoscopisch onderzoek
We maken op enkele strategische plekken in uw buitengevel een klein gaatje. Deze gaatjes zijn precies groot genoeg voor een kleine camera, die we via die gaatjes in uw spouwmuur laten kijken. Wij kijken op een monitor met de camera mee en brengen zo de spouwmuur in beeld. Op die manier inspecteren we de staat van de spouw, de kwaliteit van het eventueel aanwezige isolatiemateriaal en de mate van spouwvervuiling. Na dit endoscopisch onderzoek smeren we de gaatjes in uw gevel weer netjes dicht.

Toegang maken in de spouwmuur
Dankzij het endoscopisch onderzoek weten we precies waar de eventuele rommel in uw spouw ligt. Hierdoor kunnen we op de juiste plekken enkele stenen uit de gevel halen, zodat we bij de spouwvervuiling kunnen komen en die daar weg kunnen halen. We zagen die stenen met een betonzaagmachine uit de muur.

Schoonmaken van de spouw
Nu we toegang hebben tot uw spouwmuur, kunnen we de spouwvervuiling weghalen en uw spouw op die manier schoonmaken. Afhankelijk van de aard, omvang en plek van de rommel (zoals puin) en het vuil (zoals schimmel) doen we dit handmatig of met speciaal gereedschap.

Toegang in de spouwmuur afdichten
De stenen die we uit uw buitenmuur hebben gezaagd om uw spouw schoon te kunnen maken, plaatsen we weer netjes in de gevel terug. Hierbij repareren we ook het voegwerk. Uw spouw is nu leeg en schoon. Aan de buitenkant is niet te zien dat de spouw gesaneerd is.

Wat kost het verwijderen van spouwvervuiling?

Het verwijderen van spouwvervuiling is arbeidsintensief. Om beschadigingen aan de gevel, spouw of binnenmuur te voorkomen, gaan we voorzichtig te werk en kunnen we meestal geen (zwaar) gereedschap gebruiken. De kosten hangen af van de omvang en breedte van uw spouw en van de vervuiling die we in uw spouw aantreffen. Maar uiteraard zorgen we ervoor dat het kostenplaatje voor u geen negatieve verrassing wordt. Daarom komt een adviseur van Plus Isolatie eerst bij u langs om uw spouw endoscopisch te inspecteren. Op basis van die inspectie kunnen wij u laten weten wat het verwijderen van de spouwvervuiling in uw situatie kost.

Het verwijderen van spouwvervuiling maakt meestal onderdeel uit van een grotere sanering van de spouwmuur, inclusief na-isolatie. Daarom biedt Plus Isolatie u graag de mogelijkheid van een vrijblijvend adviesgesprek. In dat gesprek bespreken we de huidige isolatiewaarde van uw woning en vergelijken we die met de gewenste isolatiewaarde. Welke isolatiemethoden heeft u al toegepast en hoe kan uw woning nog beter worden geïsoleerd? Spouwmuurisolatie komt dan vanzelf aan de orde, inclusief de staat en eventuele vervuiling van uw spouw. U kunt hier een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aanvragen.