Natuurvriendelijk isoleren Nederland

Nederland beoordeelt ons met een 9.4

Natuurvriendelijk isoleren voor particuliere woningeigenaren

Na de uitspraak van de Raad van State op 2 augustus 2023 is gebleken dat voorafgaande het isoleren van de spouwmuur alleen endoscopisch onderzoek niet voldoende is om vast te stellen of er beschermde diersoorten in de spouwmuur aanwezig zijn.

Er is vervolgens naar een oplossing gezocht om het isoleren van de woningen / energietransitie door te laten gaan en waarbij rekening gehouden moet worden met mogelijke verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

De uitkomst is dat vanaf november 2023 is natuurvriendelijk/ natuurinclusief isoleren de nieuwe norm is geworden.

Door deze werkwijze te volgen worden eventuele negatieve gevolgen voor vleermuizen, beschermde vogels, huismussen en gierzwaluwen zo veel mogelijk voorkomen. Het uitgangspunt van natuurvriendelijk isoleren is dat de energietransitie en de natuurbescherming hand in hand kunnen gaan. 

Wat moet je doen als particuliere woningeigenaar? 

1. Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert

Isolatiebedrijf Plus Isolatie B.V. heeft de cursus natuurvriendelijk isoleren gevolgd. Hierdoor zijn wij in staat om voldoende invulling te geven aan onze zorgplicht. Wij worden tijdens onze isolatiewerkzaamheden steekproefsgewijs gecontroleerd. Klanten die kiezen voor Plus Isolatie voldoen hierdoor ook automatisch aan de invulling van de zorgplicht.

2. Kijk of uw woning in een gebied staat dat al meegenomen is door de gemeente in een ontheffing op basis van een soortenmanagementplan. Onderstaande gemeenten werken met een soortenmanagementplan:

Bunnik, De Ronde Venen, Leusden, Oudewater, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Houten en Woudenberg. 

Voor welke isolatiemaatregelen geldt natuurvriendelijk isoleren? 

Spouwmuurisolatie
Binnendak isolatie
Buitendak isolatie

Voor welke isolatiemaatregelen geldt dit niet?

Bodemisolatie
Vloerisolatie
Zoldervloerisolatie
Binnenmuur isolatie

Bij bovengenoemde isolatiemaatregelen is de kans op verstoring van beschermde diersoorten nihil en hoeft er daarom geen natuurkalender in acht worden genomen en geldt er geen compensatieplicht. 

Natuurvriendelijk isoleren; een tussentijdse oplossing voor heel Nederland

De nieuwe norm is een tussentijdse oplossing die naar verwachting 3 jaar gaat duren. Na deze 3 jaar moet er voor heel Nederland gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s) gestart zijn.

Dit betekent dat er op gebiedsniveau of in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek plaatsvindt en maatregelen worden genomen ter bescherming van de aanwezig soorten. Daarbij moet worden gekeken welke condities aanwezige soorten nodig hebben om te foerageren en zich te kunnen voortplanten in het bebouwd gebied. 

De natuurkalender; onderdeel van natuurvriendelijk isoleren

De natuurkalender geeft aan in welke maanden het wel of niet toegestaan is om een woning natuurvrij te maken of om de woningisolatie aan te brengen: Bron: natuurvriendelijkisoleren.nl Bovenstaande natuurkalender is van toepassing bij het laten uitvoeren van spouwmuurisolatie. Mocht u de binnenzijde van het dak, de zoldervloer, de vloer of de bodem/kruipruimte van uw woning willen isoleren dan hoeft u geen rekening te houden met de natuurkalender. U kunt dus het gehele jaar door deze isolatiemaatregelen laten uitvoeren.

Natuurkalender, onderdeel van natuurvriendelijk isoleren

Werkwijze natuurvriendelijk isoleren

Bij het natuurvriendelijk isoleren is de natuurkalender leidend. Voordat er begonnen kan worden met isoleren moet de woning eerst '' natuurvrij '' worden gemaakt. Dit kan vanaf 16 maart tot april, geheel augustus, september, oktober en tot 15 november. Als de woning natuurvrij wordt gemaakt in deze periode dan is de woning na 5 dagen daadwerkelijk vrij verklaard van beschermde diersoorten. Tussen 16 november en 1 maart mag de woning ook '' natuurvrij '' gemaakt worden; echter is de woning pas natuurvrij verklaart na 15 maart, dit in verband met de winterslaap van de vleermuis die in de spouwmuur aanwezig kan zijn.

Werkwijze natuurvrij maken van een woning:
De toegangen tot de spouwmuur worden dichtgezet. Denk aan het dichten van open stootvoegen, ventilatiegaten, dilatatievoegen en gaten en kieren bij ramen of regenpijpen. Vervolgens worden op bepaalde plaatsen ( bij voorkeur bovenin de woning op de grootste openingen ) exclusion flaps geplaatst.