Wat is de beste vloerisolatie voor een kruipruimte?

Bel mij terug

Gratis, vrijblijvend advies

De gegevens die u hier verstrekt vallen onder ons privacy statement.

Onze voordelen
Wat-is-de-beste-vloerisolatie-voor-een-kruipruimte
 

Wat is de beste vloerisolatie voor een kruipruimte?

U kunt uw kruipruimte op twee manieren isoleren: aan de bovenkant en aan de onderkant. Isolatie van uw kruipruimte aan de bovenkant noemen we vloerisolatie, omdat u hiermee de onderkant van uw vloer isoleert. Wanneer u uw kruipruimte aan de onderkant isoleert, noemen we dat bodemisolatie. U brengt dan een laag isolatiemateriaal op de bodem van uw kruipruimte aan.

Met kruipruimte-isolatie wordt in de regel bodemisolatie bedoeld. Gebruiken we de kruipruimte om de onderkant van de vloer te isoleren, dan hebben we het over vloerisolatie. Eigenlijk is dat onderscheid heel logisch: door uw vloer te isoleren heeft u uw kruipruimte zelf nog niet geïsoleerd. En andersom is ook waar: door de bodem van uw kruipruimte te isoleren heeft u wel uw kruipruimte geïsoleerd, maar niet uw vloer.

offerte spouwmuurisolatie

Er bestaat niet één beste methode voor kruipruimte-isolatie ofwel bodemisolatie. Zo kunnen er bij bodemisolatie verschillende isolatiematerialen worden toegepast. De meest gebruikte materialen voor bodemisolatie zijn piepschuim, schuimbeton en schelpen. Welk materiaal het meest geschikt is, hangt onder andere af van: 

 • de omvang van uw kruipruimte 
 • de vochtigheid in uw kruipruimte 
 • de oorzaak van die vochtigheid 
 • de vloer van uw woning

We kunnen wel iets zeggen over de zaken waar u op moet letten om de bodem van uw kruipruimte effectief te (laten) isoleren. Dit zijn de volgende aandachtspunten: 

 • ventilatiemogelijkheden 
 • leidingwerk 
 • spouwmuurisolatie 
 • de staat van uw vloer
 • optrekkend vocht 
 • het kruipluik 
 • rommel en water

Bodemisolatie en ventilatiemogelijkheden

In een kruipruimte kan gas zich ophopen tot een gevaarlijke concentratie. Een voorbeeld hiervan is radongas. Maar denk ook aan aardgas dat via een lek in uw gasleiding ongehinderd de kruipruimte in kan stromen.

Gas is pas gevaarlijk wanneer de concentratie ervan tussen de onderste en bovenste explosiegrens zit. Dit is de mengverhouding met zuurstof waarbij gas tot ontbranding of ontsteking kan komen. Boven de bovenste explosiegrens is er te veel gas en te weinig zuurstof in de kruipruimte om een ontsteking te krijgen. Onder de onderste explosiegrens is er juist te weinig gas en te veel zuurstof voor een ontsteking in de kruipruimte.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatiegaten in de buitenmuren van uw kruipruimte zitten en dat het isolatiemateriaal deze gaten niet afsluit. Op die manier blijft uw kruipruimte op een natuurlijke manier ventileren en kan er geen explosief mengsel van gas en zuurstof in die ruimte ontstaan.

Ventilatie van uw kruipruimte is bij een houten vloer extra belangrijk om te voorkomen dat het hout gaat rotten.

Voor een goede natuurlijke ventilatie van uw kruipruimte zijn niet alleen ventilatiegaten of ventilatieroosters in de buitenmuur nodig, maar moet er ook een laagje lucht tussen het isolatiemateriaal en de vloer over blijven.

Bodemisolatie en leidingwerk

De kruipruimte is bij veel woningen de plek waar gas, water en elektra het huis binnenkomen. Liggen er leidingen waar u bij moet kunnen, bijvoorbeeld om die in het geval van een lekkage te repareren? Vul de kruipruimte dan niet volledig met isolatiemateriaal. Kapotte (lekkende) of sterk verouderde leidingen kunt u beter eerst repareren of vervangen voordat u de bodem van uw kruipruimte gaat isoleren.

Een gasleiding zonder mantelbuis moet vrij blijven liggen. Een lekkage van zo’n leiding kunt u namelijk maar moeilijk opsporen en herstellen wanneer die is ingepakt door isolatiemateriaal. Bij een gasleiding mét mantelbuis is dit geen probleem. Bij een lekkage wordt het gas dan door de buitenste buis (de mantelbuis) afgevoerd.

Bodemisolatie en spouwmuurisolatie

Bedenk dat bodemisolatie wel kou en vocht vanuit de bodem uit de kruipruimte weghoudt, maar niet kan voorkomen dat er warmte uit de woning in de kruipruimte komt. Die warmte kan via de buitenmuur uit de kruipruimte weglekken, waardoor het energieverlies via de vloer naar de kruipruimte alleen maar groter wordt. U maakt dit energieverlies kleiner door de buitenmuur te isoleren. Dit kan wanneer u een spouwmuur heeft en die na-isoleert. De spouwmuren van uw huis lopen door tot in de kruipruimte (fundering).

offerte spouwmuurisolatie

Bodemisolatie en de staat van uw vloer

Komt u er bij een inspectie van uw kruipruimte achter dat uw vloer in slechte staat is? Bijvoorbeeld als gevolg van betonrot, blootliggend staal in het beton, houtrot, bruinrot, zwam of insecten? Herstel dan eerst uw vloer alvorens u de bodem van uw kruipruimte gaat isoleren.

Is uw vloer er zo erg aan toe dat reparatie geen zin meer heeft, maar alleen vervanging een oplossing biedt? Ga dan alsnog voor vloerisolatie in plaats van bodemisolatie. Is de kruipruimte niet hoog en toegankelijk genoeg om uw nieuwe vloer aan de onderkant te isoleren? Isoleer uw nieuwe vloer dan via de bovenkant.

Bodemisolatie en optrekkend vocht

Controleer de muren van uw kruipruimte en de dragende muren op de begane grond op optrekkend vocht. Dit vocht kan uw houten vloer aantasten. Zitten er vochtplekken onderaan de muren? Dan kunt u een waterdichte laag in de muur onder de vloer aanbrengen. Bijvoorbeeld door de wand te injecteren tegen vocht of door een laag DPC-folie, loodstroken of dakbedekking in de muur onder de vloer aan te brengen. Voer deze maatregelen uit alvorens u de bodem van uw kruipruimte gaat isoleren.

Bodemisolatie en het kruipluik

Om de bodem van uw kruipruimte veilig en effectief te kunnen isoleren, moet uw kruipluik in goede staat zijn. Check of het nog goed functioneert en zorg ervoor dat het luchtdicht afsluit. Plak eventuele kieren of naden met tochtband of tape dicht.

Bodemisolatie en rommel en water

Maak de bodem van uw kruipruimte zo schoon, leeg, droog en glad mogelijk. Alleen dan kunt u daar een dikke, gladde laag isolatiemateriaal aanbrengen. Is de zandbodem van uw kruipruimte nogal hobbelig? Laat die dan indien nodig egaliseren. Verwijder losliggende stenen en stukken hout. Pomp een eventueel laagje water weg en repareer eventuele lekkages.

offerte spouwmuurisolatie